Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
evolutionary vývojový
evolutionary evoluční
evolutionism evolucionismus
evolutionist evoluční
evolutionist evolucionista
evolve vyvinout se
evolve rozvinout se
evolve odvodit
evolve dedukovat
evolve vyvinout
evolve vyvíjet
evolve vypracovat
evolve rozvíjet
evolve rozvíjet se
evolve vyvíjet se
evolved vyvinutý
evolved rozvinutý
evolves vyvíjí
evolves rozvíjí
evolving rozvíjející se
evorsion evorze
evulsion vytržení
evulsion evulze
ewcomers nově příchozí
ewe ovce
Ewen Ewen
ewer džbán
ewes ovce
Ewing Ewing
EWO Electronic Warfare Officer (backseater)
ex bývalý
ex ante optimum
ex cathedra autoritativní
ex cathedra autoritativně
ex check následná kontrola
ex control následná kontrola
ex facto se zpětnou platností
ex facto law retroaktivní právní předpis
ex gratia z milosti
ex officio z moci úřední
ex post minulý
ex post optimum
ex- někdejší
ex- bývalý
ex-directory tajný
ex-husband ex-manžel
ex-o-test test ano-ne
ex-wife ex-manželka
exacerbate zjitřit spor
exacerbate zjitřit nemoc
exacerbate zjitřit bolest
exacerbate rozdírat
exacerbate podráždit
exacerbate obnovit
exacerbate dráždit
exacerbate aktivizovat
exacerbated zhoršený
exacerbation zhoršení
exacerbation exacerbace
exact vymáhat
exact precizní
exact rovný
exact přesný
exact aggregation přesná agregace
exact terms přesné
exacting náročný
exaction vymáhání
exaction násilné vymáhání
exactitude preciznost
exactly doslovně
exactly doslova
exactly přesně
exactly akorát
exactness preciznost
exactness přesnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy