Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
allegory alegorie
allegory jinotaj
Allegra Allegra
allegretto allegretto
allegretto rychlejší než allegro
allegri allegro
allegro allegro
allele alela
allelic alelický
alleluia aleluja
alleluiah aleluja
alleluiah haleluja
Allen Alan
Allendale okres v USA
allergen alergen
allergic alergický
allergically alergicky
allergies alergie
allergology alergologie
allergolosis alergóza
allergy alergie
alleviate zlehčit
alleviate ulevit
alleviate zmírnit
alleviate utišit
alleviate tišit
alleviated uvolněný
alleviated utišený
alleviated uklidněný
alleviating tišení
alleviation zmírnění
alleviative zmírňující
alley ulička
alley cesta
alley cat toulavá kočka
alleys uličky
alleyway průchod
Allhallows svátek 1. Listopadu
Allhallows den všech svatých
alliance společenství
alliance spojení
alliance spolek
alliance spojenectví
alliance svazek
alliance aliance
alliances aliance
allied spřízněný
allied příbuzný
allied spojenecký
allied přidružený
allied spojenec
allies spojenci
alligator aligátor
alligator pear avokádo
alligators aligátoři
alliterate aliterovat
alliterated aliteroval
alliteration aliterace
alliterative aliterační
alliterative opakování prvního písmene
allnight celonoční
allocatable přidělitelný
allocate rozdělit
allocate umístit
allocate alokovat
allocate přidělit
allocate costs alokovat náklady
allocate funds přidělit prostředky
allocated přidělený
allocated přidělen
allocates alokuje
allocating přidělování
allocation rozdělení
allocation příděl
allocations příděly

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy