Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
exceed překročit
exceeded překročený
exceeded překonal
exceeded přesáhlo
exceeding překonávající
exceeding přesahující
exceeding extrémní
exceedingly nesmírně
exceedingly neobyčejně
exceeds překračuje
exceeds přesahuje
excel vynikat
excel at vynikat v
excel at vyznamenat se v
excelled vynikal
excellence výtečnost
excellence výbornost
excellence znamenitost
excellence dokonalost
excellency excelence
excellency dokonalost
excellent výtečný
excellent vynikající
excellent výborný
excellent výborně
excellent skvělý
excellent prima
excellently výborně
excelsior dřevitá vlna
excentric excentrický
except vyjma
except mimo
except až na
except vyjmout
except krom
except s výjimkou
except kromě
except for mimo
except for kromě
except that jenže
except that jenomže
excepted kromě
excepting kromě
exception výjimka
exceptionable závadný
exceptionable vadný
exceptionable sporný
exceptionable napadnutelný
exceptionable napadnutelný např. kritikou
exceptional mimořádný
exceptional zvláštní
exceptional neobyčejný
exceptional výjimečný
exceptionally výjimečně
exceptions výjimky
excerpt vypsat
excerpt výňatek
excerpt excerpce
excerpt výpisek
excerpts výpisek
excerpts výňatek
excerpts citát
excess překročení
excess exces
excess nadbytečný
excess nadbytek
excess nadměrný
excess přebytečný
excess výstřelek
excess nadmíra
excess nadměrně
excess excesy
excess výstřednost
excess přemíra
excess přebytek

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy