Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
excess demand přebytek na straně poptávky
excess demand nadměrná poptávka
excess emission reduction subsidy přebytek subvence za snížení emisí
excess lifetime risk zvýšené celoživotní riziko
excess profit nadměrný zisk
excess profits tax daň z nadměrného /překročeného/ zisku
excess reserves nadměrné rezervy
excess supply přebytek na straně nabídky
excess supply převaha nabídky
excess voltage přepětí
excesses výstřelky
excesses výstřednosti
excesses přebytky
excessive nadměrný
excessive přílišný
excessive nadbytečný
excessive nepoměrný
excessive nestřídmý
excessive výstřední
excessive nepřiměřený
excessively nepřiměřeně
excessively nadměrně
excessively příliš
excessiveness nepřiměřenost
excessiveness nadměrnost
exchage rate směnný kurs
exchange směna
exchange burza
exchange zaměnit
exchange směnit
exchange vyměnit si
exchange vyměňovat
exchange vyměnit
exchange výměna
exchange kurs (směnný)
exchange contract devizová smlouva
exchange control devizová kontrola
exchange of goods směna zboží
exchange office směnárna
exchange rate měnový kurz
exchange rate devizový kurz
exchange rate /rate of exchange/ kurz valut
exchangeability vyměnitelnost
exchangeability směnitelnost
exchangeable výměnný
exchangeable zaměnitelný
exchangeable směnitelný
exchangeable vyměnitelný
exchanged vyměněný
exchanger směnárník
exchanges výměny
exchanging výměny
exchanging směny
exchequer státní pokladna
excise spotřební daň
excise potravní daň
excise nepřímá daň
excise vyříznout
excise resektovat
excise odstranit
excise vynechat
excise tax spotřební daň
excised vynechal
excision vyříznutí
excision vynechání
excision odstranění
excision excize
excitability popudlivost
excitable vznětlivý
excitable podrážděný
excitable dráždivý
excitant dráždící
excitant dráždivý
excitant dráždidlo
excitation excitace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy