Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
excommunicated exkomunikoval
excommunication vyobcování
excommunication exkomunikace
excoriate sedřít kůži z
excoriate oloupat kůru
excoriate tvrdě kritizovat
excoriation odřenina
excoriation oděrka
excrement lejno
excrement výkal
excrement exkrement
excremental výkalový
excrescence zbytečnost
excrescence přebytečnost
excreta výkaly
excrete vyměšovat
excretion vylučování
excretory vylučovací
excruciate týrat
excruciate trýznit
excruciating mučivý
excruciating nesnesitelný
excruciating nesmírný
excruciating extrémní
excruciating krajní
excruciatingly nesnesitelně
excruciation trýznění
excruciation mučení
exculpate ospravedlnit
exculpate omluvit
exculpation ospravedlnění
exculpation omluva
excursion zájezd
excursion exkurze
excursion výlet
excursionist výletník
excursions exkurze
excursive zabíhavý
excusable omluvitelný
excuse prominout
excuse ospravedlnit
excuse omluvte
excuse omluva
excuse omlouvat
excuse výmluva
excuse záminka
excuse omluvit
excuse me s dovolením
excuse me promiňte
excuse me promiň
excused omluvil
excused omluvený
excuses omlouvá
excusing omlouvající
exec vykonavatel
execrable odporný
execrate proklínat
execration zhnusení
execration odpor
executable vykonatelný
executable spustitelný
execute vyřídit
execute zpracovat
execute poopravit
execute spustit
execute provést
execute popravit
execute uskutečnit
execute udělat
execute vykonat
executed vykonaný
executed vykonal
executed provedl
executes vykonává
executing vykonávající

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy