Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
executing prováděcí
execution vyřízení
execution poprava
execution výkon
execution exekuce
execution vykonání rozsudku
execution vykonání
execution realizace
execution provedení
executioner kat
executions vykonání
executions realizace
executive výkonný
executive správní
executive exekutivní
executive exekutiva
executive zodpovědný pracovník
executive výkonná moc
executive vedoucí pracovník
executive session neveřejná schůze
executives exekutivy
executives řídící pracovníci
executor vykonavatel
executor exekutor
executors exekutoři
executors vykonavatelé
executory exekuční
executory výkonný
executory vykonavatelský
exegesis exegeze
exegete vykladač
exegete exeget
exegetic exegetický
exegetical vysvětlující
exegetical výkladový
exegetical exegetický
exemplar příklad
exemplary příkladný
exemplary ukázkový
exemplary exemplární
exemplifiable ilustrovatelný
exemplification ukázka
exemplification doložení příkladem
exemplified doložený
exemplified ilustrovaný příkladem
exemplifies ilustruje
exemplifies dokládá
exemplifies vysvětluje na příkladech
exemplify ilustrovat
exemplify doložit příkladem
exempt vyjmout
exempt zproštěný
exempt zprostit
exempt vyjmutý
exempt osvobozený
exempted osvobodil
exemption vynětí
exemption exempce
exemption výjimka
exemption zproštění
exemption osvobození
exemptions osvobození
exercisable procvičovatelný
exercise vynaložení
exercise vykonávání
exercise užívat
exercise uplatnění
exercise provádět
exercise používání
exercise používat
exercise pohyb
exercise cvik
exercise nácvik
exercise uplatňovat
exercise užití

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy