Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
exercise použití
exercise cvičit se
exercise písemný úkol
exercise cvičení
exercise vycvičit
exercise procvičovat
exercise procvičit
exercise nacvičit
exercise cvičit
exercise book sešit
exercised uplatňoval
exercised cvičil
exerciser gymnastické náčiní
exercises cvičení
exercising cvičení
exert namáhat se
exert vykonávat
exert vynaložit
exert uplatnit
exerted vynaložil
exerted uplatnil
exertion námaha
exertion použití vlivu
exerts uplatňuje
Exeter Exeter
exeunt odejdou např. ze scény
exfoliate odlupovat se
exfoliation odprýskávání
exfoliation odlupování
exhalation vydechování
exhalation exhalace
exhale vydechovat
exhaled vydechoval
exhaling vydechování
exhaust výfuk
exhaust výfukový plyn
exhaust spotřebovat
exhaust vytěžit
exhaust dobrat
exhaust dobírat
exhaust vyčerpávat
exhaust vyčerpat
exhaust pipe výfuk
exhaust pipe výfuková roura
exhausted znavený
exhausted vyčerpaný
exhausted unavený
exhaustible vyčerpatelný
exhaustible resource vyčerpatelné zdroje
exhausting vyčerpávající
exhaustion vyčerpání
exhaustive úplný
exhaustive vyčerpávající
exhaustive důkladný
exhaustively úplně
exhaustively důkladně
exhaustiveness důkladnost
exhaustiveness úplnost
exhausts vyčerpává
exhibit vystavit
exhibit prokazovat
exhibit exponát
exhibit dát najevo
exhibit vystavit v:
exhibit projevit
exhibit ukázat
exhibit vystavovat
exhibited vystavený
exhibited ukázaný
exhibited projevený
exhibiting vystavující
exhibition výstava
exhibition expozice
exhibition ukázka
exhibition výstavní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy