Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
exited vyšel
exiting výstup
exits výjezdy
exits východy
exits vychází
exits opouští
exits odchází
EXLITE Extended Life Tire
Exmoor Exmoor
exocrine exokrinní
exoderm exoderm
exoderm ektoderm
exodus exodus
exogamic exogamický
exogamous exogamický
exogamy exogamie
exogen exogenní rostlina
exogenous vnější
exogenous exogenní
exogenous geochemical process exogenní geochemický proces
exogenous respiration exogenní respirace
exogenously exogenně
exonerate zbavit něco něčeho
exonerate osvobodit něco od něčeho
exonerate zprostit obvinění z
exonerate zprostit
exonerate očistit
exonerate ospravedlnit z
exonerated zprostil
exonerated očistil
exoneration ospravedlnění
exonerative ospravedlňující
exonerative zprošťující
exophthalmos exoftalmus
exorbitance přemrštěnost
exorbitance přehnanost
exorbitance nadměrnost
exorbitant přehnaný
exorbitant nehorázný
exorbitant horentní
exorbitantly přehnaně
exorbitantly nadměrně
exorcise zaříkávat
exorcise zahnat
exorcise vymítat
exorcised zaříkával
exorcised zahnal
exorcised vymítal
exorcism zaříkání
exorcism vymítání
exorcism exorcismus
exorcist vymítač ďábla
exorcist exorcista
exorcize zaříkávat
exorcize vymítat
exorcized vymítal
exordium úvodní část
exoskeleton vnější kostra
exoskeleton kostěný obal zvířete
exosomatic consumption exosomatická spotřeba
exosphere exosféra
exospore exospora
exoteric srozumitelný
exothermal exotermický
exothermic exotermický
exothermically exotermicky
exotic exot
exotic neobvyklý
exotic exotický
exotica exotika
exotically exoticky
exoticism exotičnost
exotoxin exotoxin
expand rozšířit
expand roztáhnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy