Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
expected value očekávaná hodnota
expecting těhotná
expectorant expektorační
expectorate vykašlávat
expectorated vykašlával
expectoration vykašlání
expects očekává
expedience prospěšnost
expediency vhodnost
expediency účelnost
expediency spěch
expediency rychlost
expediency prospěšnost
expediency osobní prospěch
expedient účelný
expedient prospěšný
expedient vhodný
expedient prostředek
expedite uspíšit
expedite urychlit
expedited uspíšený
expedited urychlený
expedition výprava
expedition expedice
expeditionary expediční
expeditious spěšný
expeditiously spěšně
expeditiousness pohotovost
expel vyhnat
expel vyloučit
expel vykázat
expelled vypovězený
expelled vypověděl
expelled vyloučený
expelled vyhnaný
expelled vyhnal
expend vydat
expend spotřebovat
expend vynaložit
expend utratit
expendable postradatelný
expendable nahraditelný
expended vynaložený
expending vydávající prostředky
expenditure náklady
expenditure náklad
expenditure výdajový
expenditure výdej
expenditure výdaj
expenditure vynaložení
expenditure vydání
expenditure výdaje
expenditure výdaj
expenditure multiplier výdajový multiplikátor
expenditures výdaje
expense vydání
expense režie
expense výdaj
expense account účet výloh
expense account cestovní účet
expenses výlohy
expenses výdaje
expenses náklady
expenses režijní výdaje
expensive nákladný
expensive drahý
expensively nákladně
expensively draze
expensiveness nákladnost
experience zkušenosti
experience prožitek
experience zkušenost
experience zážitek
experience vyzkoušet
experience zkusit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy