Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
allocator alokátor
allocator přidělovač
allochthonous cizorodý
allochthonous alochtonní
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allocution alokuce
allodial alodiální
allogamy cizosprašnost
allomorph varianta morfému
allomorphic alomorfní
allopathy alopatie
allophonic alofonní
allot udělit
allot rozdělit
allot přidělit
allotment příděl
allotment zahrádka
allotment pozemek
allotment podíl
allotment parcela
allotments parcely
allotrope alotrop
allotropic alotropický
allotropic mnohotvarý
allotropy alotropie
allotropy mnohotvárnost
allotted přiděleno
allotter přidělovač
allotting přidělováno
allover celoplošný
allow umožnit
allow poskytnout
allow poskytovat
allow započítat
allow zakalkulovat
allow připouštět
allow smět
allow povolit
allow připustit
allow dovolovat
allow dopustit
allow dovolit
allow for zakalkulovat
allow for počítat s
allow for brát v úvahu
allow for připustit
allow in vpustit
allowable přípustný
allowable dovolený
allowable expenses dovolené výdaje
allowable expenses odpočitatelné výdaje
allowable spray intensity přípustná intenzita postřiku
allowably přípustně
allowance vyměřená částka
allowance stravné
allowance srážka
allowance renta
allowance přídavek
allowance odečet
allowance dovolení
allowance apanáž
allowance příděl
allowance udělení
allowance tolerance
allowance svolení
allowance příspěvek
allowance odpočet
allowance kapesné
allowances přídavky
allowances dovolení
allowed dovolil
allowed povolený
allowed povolena
allowed dovolený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy