Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
experience prožít
experience prožívat
experience zažít
experienced zkušený
experiences zážitky!
experiences zkušenosti
experiencing poznávající
experiencing zakoušející
experiential zkušenostní
experiment pokus
experiment dělat pokusy
experiment experiment
experiment experimentovat
experiment with experimentovat
experimental pokusný
experimental experimentální
experimental methods for preference elicitation experimentální metody pro odhalení preferencí
experimentalism experimentalismus
experimentalist experimentátor
experimentally experimentálně
experimentally pokusně
experimentation experimentování
experimented experimentoval
experimenter experimentátor
experimenters experimentátoři
experimenting experimentování
experiments experimenty
expert geniální
expert zručný
expert zkušený
expert specialista
expert odborný
expert odborník
expert znalec
expert risk assessment expertní hodnocení rizik
expert s opinion znalecký posudek
expert system expertní systém
expertise odborné schopnosti
expertise odborné znalosti
expertise odborná způsobilost
expertise odborná znalost
expertise odbornost
expertise kvalifikace
expertise znalecký posudek
expertise expertiza
expertize odborně posoudit
expertly zkušeně
expertness odbornost
experts experti
expiable odpykatelný
expiable odčinitelný
expiate odčinit
expiation odčinění
expiatory pykající
expiration vydechnutí
expiration uplynutí
expiration zánik
expiration vypršení
expiration propadnutí
expiration date datum vypršení
expiration date datum ukončení
expiratory výdechový
expiratory expiratorní
expiratory expirační
expire vydechnout
expire skonat
expire uplynout
expire zesnout
expire zaniknout
expire zemřít
expire vypršet
expire propadnout
expired uplynulý
expired prošlý
expired propadlý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy