Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
expulsion vyloučení
expunction vymazání
expunge vymazat
expunged vyškrtnutý
expurgate cenzurovat
expurgated cenzuroval
expurgation zcenzurování
expurgation očištění
exquisite vytříbený
exquisite výtečný
exquisite výborný
exquisite intenzivní
exquisite znamenitý
exquisite vynikající
exquisite skvělý
exquisite překrásný
exquisite nádherný
exquisitely skvěle
exquisitely nádherně
exquisiteness znamenitost
exquisiteness vybranost
exquisiteness skvělost
exquisiteness nádhernost
exsanguine anemický
exsanguine chudokrevný
exsorption exsorpce
extant současný
extant existující
extemporaneous nepřipravený
extemporaneous neočekávaný
extemporaneous improvizovaný
extemporaneousness nepřipravenost
extemporaneousness neočekávanost
extemporaneousness improvizovanost
extemporary nouzový
extempore improvizovaný
extempore extempore
extempore bez přípravy
extemporization improvizování
extemporization improvizace
extemporize extemporovat
extemporize improvizovat
extend zvětšit
extend roztáhnout
extend vytáhnout
extend protáhnout
extend prodloužit
extend natáhnout
extend rozšiřovat
extend rozšířit
extend rozšířit
extend to sahat k
extendability prodloužitelnost
extendable rozšiřitelný
extended prodloužený
extended rozlehlý
extended rozsáhlý
extended rozšířený
extended family rozšířená rodina
extended source rozšířený zdroj
extender nástavec
extendible roztažitelný
extendible prodloužitelný
extending rozšiřující
extending prodlužující
extends rozšiřuje
extensibility roztažnost
extensibility rozšiřitelnost
extensible roztažný
extensible prodloužitelný
extensile roztažitelný
extensile vysunovatelný
extension prodloužení
extension prodloužení
extension rozšíření

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy