Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
extramarital mimomanželský
extramural dálkové např. studium
extramural study dálkové studium
extraneous zevní
extraneous irelevantní
extraneousness nesouhlasnost
extraneousness neshoda
extraordinarily mimořádně
extraordinariness mimořádnost
extraordinary nezvyklý
extraordinary neobvyklý
extraordinary vynikající
extraordinary zvláštní
extraordinary výjimečný
extraordinary mimořádný
extraordinary taste mimořádná chuť
extrapolate prodloužit
extrapolated prodloužil
extrapolating prodlužující
extrapolation extrapolace
extrapolations prodloužení
extras kompars
extras příslušenství
extras doplňky
extras další výlohy
extrasensory mimosmyslový
extrasensory perception mimosmyslové vnímání
extraterrestrial mimozemšťan
extraterrestrial mimozemský
extraterritorial mimoteritoriální
extraterritorial exteritoriální
extraterritoriality exteritorialita
extravagance výstřednost
extravagance marnotratnost
extravagancy výstřednost
extravagancy marnotratnost
extravagant extravagantní
extravagantly extravagantně
extravaganza výstřednost
extravaganza fraška
extravaganza fantastická skladba
extravasate vypustit
extravasation extravazace
extraversion extroverze
extrema extrémy
extremal extremála
extreme hraniční
extreme nehoráznost
extreme krajní
extreme extrémní
extreme slope length limitní délka svahu (vodní eroze)
extremely extrémně
extremely well znamenitě
extremeness radikálnost
extremeness krajnost
extremeness extrémnost
extremes extrémy
extremest nejextrémnější
extremism extremizmus
extremist extrémista
extremists extrémisté
extremities krajnosti
extremities okraje
extremity krajnost
extremity extrém
extremity okraj
extremum extrém
extricable schopný být vyproštěn
extricate vymotat
extricate vyprostit
extricate vyplést
extricate vymanit
extricated vyprostil
extricated vymanil
extrication vyproštění z vazby

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy