Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
extrinsic ležící vně
extrinsic cizí
extrinsic vnější
extrinsic vedlejší
extrinsic nepodstatný
extrinsic nedůležitý
extrospective extrospektivní
extroversion extroverze
extroversive extrovert
extrovert extrovert
extrovert extrovertní
extrude vytlačit
extrude vytékat
extrude extrudovat
extruded extrudoval
extrusion extruze
extrusion vytlačování
extrusion rock extruzivní hornina
extrusive výbojný
exuberance nevázanost
exuberant energický
exuberant bujný
exuberantly nevázaně
exuberate překypovat bujností
exudate výměšek
exudate vyloučená látka
exudation výpotek
exudation pocení
exude vyzařovat
exude vylučovat
exude vydávat
exude šířit
exuded vyzařoval
exudes vyzařuje
exult jásat
exultant jásající
exultantly jásavě
exultation jásot
exultingly jásavě
exurb elegantní sídliště
exurban obyvatel sídliště
exurbanite obyvatel sídliště
exwife exmanželka
eyas jestřábí mládě
eye oko
eye candy pohlazení pro oko
eye drops oční kapky
eye-catcher poutač
eye-catching poutavý
eye-catching nápadný
eye-witness očitý svědek
eyeball sledovat
eyeball civět
eyeball bulva
eyeballs bulvy
eyebrow obočí
eyebrows obočí
eyed sledovaný
eyed mající určité oči
eyeglass lupa
eyeglass čočka
eyeglasses brýle
eyelash řasa
eyelash oční řasa
eyeless slepý
eyeless zaslepený
eyeless bezoký
eyelet poutko
eyelet očko
eyelid oční víčko
eyelid víčko
eyelids oční víčka
eyeliner maskara
eyeliner tužka na malování očí
eyepatch páska na oko

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy