Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
allowed dovolen
allowing dovolující
allowing dovolování
allows umožňuje
allows připouští
allows povoluje
allows dovoluje
alloy slévat
alloy legovat
alloy slitina
alloyed legovaný
alloyed slitinový
alloys slitiny
allspice nové koření
allspice jamajský pepř
allude zmínit se
allude dělat narážky
alluded předmětem narážek
alluding dělání narážek
allure přilákat
allure lákat
allure vábit
allured přitahoval
allured lákal
allurement lákadlo
allurement vábení
alluring vyzývavý
alluring svůdný
alluringly vyzývavě
allusion narážka
allusive názankový
alluvia nános
alluvia naplavenina
alluvia naplaveniny
alluvial naplavený
alluvial nánosový
alluvial aluviální
alluviation zanášení
alluvion naplavenina
alluvium naplavenina
alluvium nános
alluvium aluvium
ally spojit se
ally spojenec
ally with spojit se s
allyl allyl
allyl chloride allylchlorid
Allyn Allyn
alma matka živitelka
alma staré označení univerzity
alma alma mater
Alma-Ata město v Kazachstánu
almanac almanach
almanac ročenka
almandine almandin
almighty všemohoucí
almighty ohromný
almond mandloň
almond mandle
almond-eyed mající mandlové oči
almond-shaped mandlovitý
almonds mandle
almoner sociální pracovník
almost téměř
almost skoro
almost málem
almost to easy až příliš snadno
alms almužny
alms almužna
alms-giving dobročinnost
almshouse chudobinec
almsman žebrák
aloe aloe
aloes aloe
aloft ve výši

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy