Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
facilitator sparing-partner
facilitator pomocník
facilities vybavenost
facilities vybavení
facility zručnost
facility zařízení
facility podnik
facility možnost
facing bednění
facing čelní stěna
facing obkládací
facing výložka
facing čelní plocha
facing obruba
facing výložkový
facing obložení
facing obkládání
facing obklad
facing lemování
facing čelí
facsimile fax
facsimile faksimile
fact skutečnost
fact pravda
fact fakt
fact-finding vyšetřování
faction klika
faction frakční
faction frakce
faction fikce
factional frakční
factionalism frakcionářství
factions frakce
factious frakční
factious stranický
factious frakcionářský
factious odbojný
factitious napodobený
factitious strojený
factitious umělý
factitious nepřirozený
facto de facto
factor okolnost
factor moment
factor jednatel
factor agent
factor podslovo
factor činitel
factor dělitel
factor faktor
factor činitel
factorial faktoriál
factories továrny
factoring faktoring
factoring druh úvěrového obchodu odkoupením krátkodobých pohledávek
factoring odkup pohledávek
factorisation faktorizace
factorise faktorizovat
factorised faktorizoval
factorising rozkládání do faktorů
factorization faktorizace
factorize faktorizovat
factorized faktorizoval
factors faktory
factors of production výrobní faktory
factory podnikový
factory tovární
factory fabrika
factory továrna
factotum poskok
facts fakty
facts skutečnosti
facts data
facts of life životni fakta
factual věcný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy