Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
factual konkrétní
factual skutečný
factual faktický
factuality reálnost
factuality konkrétnost
factuality faktičnost
factually fakticky
factualness konkrétnost
factualness faktualičnost
facultative fakultativní
facultative nepovinný
facultative volitelný
facultative výběrový
facultative microorganism fakultativní mikroorganismus
facultative parasite fakultativní parazit
facultative saprophyte fakultativní saprofyt
faculties fakulty
faculty schopnost
faculty fakulta
fad výstřelek
faddish módní
faddist módní panák
fade vadnout
fade mizet
fade uvadat
fade odkvést
fade uvadnout
fade vyblednout
fade vymizet
fade zaniknout
fade zmizet
fade ztrácet se
fade ztratit se
fade zvadnout
fade zvolna mizet
fade chřadnout
fade ztrácet barvu
fade doznívat
fade druh úderu v golfu
fade blednout
fade away pohasnout
fade away mizet
fade away blednout
fade away chřadnout
fade away ztratit se
fade away zvolna mizet
fade away ztrácet se
fade out zeslabit
fade out vyblednout
fade out zvolna mizet
fade out ztratit se
fade out vybledat
FADEC Full Authority Digital Engine Control
faded vybledlý
fadeout zanikat
fader zeslabovač
fades utichá
fades slábne
fades bledne
fading zeslabování
fading blednutí
faecal fekální
faecal coliform bacterium fekální koliformní bakterie
faecal streptococcus fekální streptokok
faeces výměšky
faeces výkaly
faeces sedlina
faeces kal
faerie víla
faerie kouzelný
faerie pohádková říše
faery říše víl
faery pohádková země
fag teplouš
fag cigáro

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy