Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fag cigareta
fag end filtr
fag end cigaretový oharek
fag hag žena vybírající si za přátele homosexuály
fag out vyčerpat
faggot teplouš
faggot otep
Fagin Fagin
fagot svazek
fagot otep
fags cigára
Fahey Fahey
Fahrenheit Fahrenheit
Fahrenheit dtto.
faience fajáns
fail nemít úspěch
fail nepodařit se
fail nepovést se
fail selhání
fail zklamat
fail selhat
fail propadnout
fail neuspět
fail ztroskotávat
fail ztroskotat
fail selhat
fail to nedokázat
fail to ne-
fail-safe zabezpečení proti selhání
failed neúspěšný
failed selhal
failed selhalo
failing selhávající
failing selhání
failings chyby
faille hedvábný ryps
fails selhává
failure závada
failure neúspěch
failure opomenutí
failure opominutí
failure prohra
failure nezdar
failure selhání
failure rate intenzita poruch
failures selhání
fain ochoten
fain s radostí
faint zeslábnout
faint omdlévat
faint chabý
faint bázlivý
faint nesmělý
faint mdlý
faint omdlít
faint bezvědomí
faint slabost
faint-hearted zbabělý
faint-hearted bázlivý
fainted omdlel
fainted ochabl
fainter omdlévající osoba
faintest nejmenší
fainthearted zbabělý
fainthearted bázlivý
fainting omdlévání
faintly slabě
faintly mdle
faintness slabost
faintness mdloba
faints mrákoty
faints mdloby
fair bezúhonný
fair jarmark
fair jasný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy