Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fall behind zaostat
fall behind zpozdit se
fall behind opožďovat se
fall behind zůstávat pozadu
fall behind opozdit se
fall down spadnout
fall down upadnout
fall equinox jesenní rovnodennost
fall flat selhat
fall flat vyznít naprázdno
fall flat vyjít naprázdno
fall for zamilovat se do
fall for zalíbit si
fall for zamilovat se
fall for st. skočit na něco (nějaký trik)
fall for st. nechat se napálit
fall guy obětní beránek
fall ill onemocnět
fall in zřítit se
fall in propadnout
fall in love zamilovat se
fall in love with zamilovat se do
fall into ústit
fall into upadnout do
fall into my lap spadnout mi do klína
fall into place zapadnout na místo
fall into someone s lap spadnout někomu do klína
fall off odpadávat
fall on zahájit boj
fall out vypadnout
fall over svalit se
fall over překotit se
fall prey to propadat
fall short zklamat
fall short nedospět
fall short neuspět
fall short nedostačovat
fall short of zklamat
fall through neuspět
fall through nezdařit se
fall through skončit fiaskem
fall through nemít úspěch
fall through propadnout
fall to pieces rozpadnout se
fall to pieces rozpadnout na kusy
fall under být zařazen
fall upon přepadnout
fall upon přepadat
fall-back nouzový
fall-out radioaktivní spad
fall-out odpad
fallacious chybný
fallacious nesprávný
fallacious mylný
fallacious klamný
fallaciousness nesprávnost
fallaciousness mylnost
fallaciousness klamnost
fallacy blud
fallacy omyl
fallacy klam
fallacy omyly
fallback nouzový
fallback havarijní
fallback záchranní
fallback poslední možnost
fallen spadlý
fallen spadaný
fallen padlý
fallen fall/fell/fallen
fallen woman padlá žena
fallen woman nevěstka
faller dřevorubec
fallibility omylnost
fallible nespolehlivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy