Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fallible omylný
fallible nejistý
falling padací
falling pokles
falling star meteor
falling star padající hvězda
falling-down spadnutí
falloff úpadek
falloff zaostání
fallout odpad
fallout radioaktivní spad
fallout dopad
fallout důsledek
fallout spad
fallow neobdělaný
fallow ležící ladem
fallow jalový
fallow deer daněk
fallow land úhor
falls padá
Falmouth město - Jamaika
Falmouth město - Antigua a Barbuda
false klamný
false nesprávný
false nevěrný
false nepravda
false nepravdivý
false falešný
false logická nula
false alarm falešný poplach
false declaration nesprávné
false teeth umělý chrup
falsehood nepravdivost
falsehood falešnost
falsehood faleš
falsehood lež
falsely falešně
falseness neupřímnost
falseness lživost
falseness falešnost
falseness faleš
falser falešnější
falsetto fistule
falsifiability prokazatelnost
falsifiable usvědčitelný
falsifiable padělatelný
falsification falzifikace
falsifier padělatel
falsify padělat
falsify falšovat
falsity podvrh
falsity nepravdivost
falsity lež
falter koktat
faltering váhání
falteringly potácivě
fame proslulost
fame pověst
fame věhlas
fame sláva
famed proslulý
famed pověstný
familial rodinný
familiar důvěrný
familiar všední
familiar obyčejný
familiar familiární
familiar dobře známý
familiar známý
familiarisation obeznámení
familiarise obeznámit
familiarities intimnosti
familiarities důvěrnosti
familiarity znalost
familiarity neformálnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy