Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
familiarity familiárnost
familiarization seznámení
familiarization obeznámení
familiarization obeznámení se
familiarize obeznámit
familiarly obecně
familiarly známě
familiarly neformálně
familiarly familiérně
families rodiny
family řada
family čeleď
family skupina
family rodový
family rodinný
family rod
family rodokmen
family třída
family rodina
family allowance rodinný příplatek
family allowance rodinný přídavek
family allowances rodinné přídavky
family company rodinný obchod
family law rodinné právo
family leave plánované rodičovství
family name příjmení
family of four čtyřčlenná rodina
family planning regulace početí
family planning plánované rodičovstv
family planning plánované rodičovství
family room obývací pokoj
family tree rodokmen
famine hlad
famine nedostatek
famine hladomor
famines hladomory
famish hladovět
famished hladový
famished vyhladovělý
famous vynikající
famous skvělý
famous pověstný
famous famózní
famous slavný
famous známý
famous proslulý
famously známě
famulus fámulus
fan vrtule
fan ovívat
fan ovanout
fan nadšenec
fan foukat
fan obdivovatel
fan nadšený obdivovatel
fan fanda
fan ventilátor
fan větrák
fan vějíř
fan fanoušek
fan belt řemen větráku
fan belt hnací řemen větráku
fan mail dopisy od obdivovate
fan out rozvětvit se
fan out rozptýlit se
fan-shaped pond system vějířová rybniční soustava
fanatic fanatický
fanatic fanatik
fanatical fanatický
fanatically fanaticky
fanaticism fanatismus
fanatics fanatici
fancied představovaný
fancier milovník
fancies touhy

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy