Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
aloft nahoře
aloft ve vzduchu
aloin aloin
alone samotný
alone osamoceny
alone sám
alone sama
alone osamělý
aloneness osamělost
along kolem
along po
along podle
along podél
along spolu
along for the ride pouze pasažér
along for the ride nejedoucí pracovat
along the street po ulici
along those lines podobný
along with se
along with spolu s
alongshore u břehu
alongside podél
alongside na naší straně
alongside vedle
alongside po boku
aloof stranou
aloof rezervovaný
aloof opodál
aloof odměřený
aloofness odměřenost
alopecia holohlavost
aloud nahlas
aloud hlasitě
alp alpská pastvina
alpaca alpaka
alpenglow červánky
Alpert Alpert
alpha alfa
alpha alpha
alpha v rané vývojové fázi
alpha particle alfa částice
alpha wave vlna alfa
alpha-mesosaprobity alfa-mezosaprobita
alphabet abeceda
alphabetic abecední
alphabetical abecedně
alphabetical order abecední pořadí
alphabetically abecedně
alphabetise řadit podle abecedy
alphabetization řažení podle abecedy
alphabetization řazení podle abecedy
alphabetize seřadit podle abecedy
alphabetized list abecední seznam
alphabets abecedy
alphameric alfanumerický
alphamerical abecedně číslicový
alphanumeric alfanumerický
alphanumerical alfanumerický
alphanumerical data alfanumerická data
alphanumerically alfanumericky
Alphonse Alfonz
alpine alpský
alpine accentor pěvuška podhorní
alpinist horolezec
alpinist alpinista
Alps Alpy
already
already již
alright v pořádku
alright dobře
ALS oblastní systém povolení
Alsatia Alsasko
alsatian vlčák
alsatian policejní vlčák
Alsatian obyvatel Alsaska

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy