Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
farming hospodaření
farming technology agrotechnika
farmland zemědělské území
farmland manure hnůj
farms farmy
farmstead zemědělská usedlost
farmstead statek
farmstead hospodářství
farmstead farma
farmstead dvůr statku
farmstead dvůr
farmstead dvorec
farmyard dvůr
Farnsworth Farnsworth
faro farao
Faroe Islands Faerské Ostrovy
farrago změť
Farrell Farrell
farrier podkovář
farrow vrh podsvinčat
farsighted předvídavý
farsighted prozíravý
farsighted dalekozraký
farsightedness dalekozrakost
fart pšouk
fart prdět
fart pouštět větry
fart padavka
fart prd
fart páprda
farther dále
farthermost nejvzdálenější
farthest nejdále
farthing čtvrtpenny
farthingale spodnička
farthingale krinolína
farting prdění
farts prdí
fascia páska
fascia fascie
fascicle svazek
fascicle fascikl
fasciculation fascikulace
fasciculus svazeček
fascinate okouzlit
fascinate fascinovat
fascinated fascinován
fascinated fascinovaný
fascinating fascinující
fascinatingly fascinujícím způsobem
fascination okouzlení
fascine hať
fascioliasis fasciolóza
fascism fašismus
fascist fašista
fascist fašistický
fascistic fašistický
fash zlobit
fashion styl
fashion móda
fashion způsob
fashion accessories módní doplňky
fashion show módní přehlídka
fashionable moderní
fashionable módní
fashionable elegantní
fashionably elegantně
fashioned umělecky navržené
fashioner krejčí
fashioning ujímání
fashions módy
fast půst
fast postit se
fast rychlý
fast rychle

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy