Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fast food rychlé občerstvení
fast-food rychlé občerstvení
fast-forward rychlé převíjení vpřed
fast-talk vemluvit
fastback fastback
fasten zapnout
fasten zapínat
fasten on přisuzovat
fastened upevněný
fastener upevňovač
fastening připevňování
fastening připevnění
faster rychlejší
faster rychleji
fastest nejrychlejší
fastidious zhýčkaný
fastidious vybíravý
fastidious pečlivý
fastidious náročný
fastidious mlsný
fastidiously úzkostlivě
fastidiousness zhýčkanost
fastigiate zahrocený
fastigiate zašpičatělý
fasting půst
fastness bašta
fastness tvrz
fastness pevnost
fat tuk
fat tučný
fat tlustý
fat cat zazobanec
fat cat prominent
fat-soluble rozpustný v tuku
fatal zhoubný
fatal fatální
fatalism fatalizmus
fatalism odevzdanost osudu
fatalist fatalista
fatalistic fatalistický
fatalistic odevzdaný osudu
fatalistically fatalisticky
fatalities osudovosti
fatalities neštěstí
fatality osudovost
fatality katastrofa
fatality fatálnost
fatality neštěstí
fatally fatálně
fatback vepřový bůček
fate zkáza
fate osud
fate sudička
fated osudový
fateful osudný
fatefulness osudovost
fatefulness osudnost
fates smrti
fates osudy
fathead omezenec
fathead trouba
fatheaded zabedněný
fatheadedness zabedněnost
fatheadedness omezenost
father předek
father praotec
Father titul duchovního
father táta
father otec
father (z)plodit
father s otcovy
Father s Day den otců
father-in-law tchán
fatherhood otcovství
fatherland vlast

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy