Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fatherless osiřelý
fatherless nemanželský
fatherless bez otce
fatherlike otcovsky
fatherly otcovský
fathers otcové
fathers-in-law tchánové
fathersucker otcohulič
fathom pochopit
fathometer ozvěnový hloubkoměr
fathomless nepochopitelný
fatigue vyčerpat
fatigue vyčerpanost
fatigue unavovat
fatigue unavit
fatigue únava
fatigued unavoval
fatigued vyčerpával
fatigued unavený
fatiguing únavný
Fatima ženské křestní jméno
fatling krmník
fatling vykrmené mládě
fatness otylost
fatness obezita
fatness tloušťka
fats vykrmuje
fats tuky
fatso tlusťoch
fatso bečka (tlustý člověk)
fatten ztloustnout
fatten vykrmovat
fatten vykrmit
fatten out ztloustnout
fatten up vykrmovat
fatten up vykrmit
fatten up tloustnout
fattener krmič
fatter tlustší
fattest nejtučnější
fattest nejtlustší
fattiness tučnost
fattiness obtloustlost
fattish obtloustlý
fatty tlusťoch
fatty tlouštík
fatty mastný
fatty tučný
fatty acid mastná kyselina
fatty acids mastné kyseliny
fatuity pošetilost
fatuous slaboduchý
fatuous hloupý
fatuous pošetilý
fatuously pošetile
fatuousness pošetilost
fatwa fetva
fauces hltan
fauces farynx
faucet pípa
faucet kohoutek
faucet uzavírací kohout
Faulkner Faulkner
fault závada
fault omyl
fault kaz
fault chyba
fault vina
fault porucha
fault zlom
fault-finding kritický
fault-finding hledání chyb
faulted vadný
faulted obviňoval
faulted chyboval

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy