Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
faultfinder šťoura
faultfinder puntičkář
faultfinding kritický
faultfinding hledání chyb
faultily vadný
faultily nedokonalý
faultiness vadnost
faultiness chybnost
faulting obviňování
faulting chybování
faultless bezvadný
faultless bezchybný
faultlessly dokonale
faultlessly bezchybně
faultlessness bezvadnost
faults viny
faults chyby
faulty nedokonalý
faulty vadný
faulty poruchový
faulty chybný
faulty telescopic faculty špatná teleskopická schopnost
faun faun
fauna fauna
faunal zvířecí
Fauntleroy Fauntleroy
Faust Faust
faustian faustovský
Faustmann Rule. Faustmannovo pravidlo
Faustus Faust
faux pas netaktnost
faux pas netaktní poznámka
faux pas nediskrétnost
faux pas společenský omyl
faux pas faux pas
faux pas chybný krok
favism favismus
favor přízeň
favorable úspěšný
favorable příznivý
favorable výhodný
favorite oblíbený
favour vlídnost
favour popularita
favour náklonnost
favour laskavost
favour preferovat
favour oblíbit si
favour obliba
favourable příznivý
favourable výhodný
favourable kladný
favourable balance of trade příznivá obchodní bilance
favourable ecological water body condition ekologicky příznivý stav vodního útvaru
favourableness příznivost
favourably výhodně
favourably příznivě
favoured upřednostňovaný
favoured preferovaný
favouring upřednostňování
favouring favorizující
favourite oblíbený
favourites favoriti
favourites oblíbené věci
favouritism zvýhodňování
favouritism protekcionářství
favours služby
favours obliby
favours laskavosti
favours přízně
Fawkes Fawkes
fawn vrtět ohonem
fawn světle žlutohnědý
fawn světle žlutohnědá barva
fawn srneček

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy