Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
feather péro
feather pero
feather one s nest namastit si kapsu
feather-bed peřina
featherbed peřina
featherbrained potrhlý
featherbrained bláznivý
feathered péřový
feathered opeřený
featheriness vějířovitost
featheriness nadýchanost
feathering opeření
featherless holý
featherless neopeřený
feathers pírka
feathers pera
feathers opeření
feathers peří
feathers chmýří
featherweight váhová kategorie v boxu
feathery nadýchaný
feathery měkoučký
feats skutky
feats činy
feature význačný rys
feature vlastnost
feature rys
feature funkce
feature film celovečerní film
featured utvářený
featured představil
featured představený
featureless nevýrazný
features vlastnosti
features rysy
features charakteristiky
featuring mající novou vlastnost
featuring představující
Feb February
Feb. Únor
febrile horečnatý
February únor
fecal fekální
feces stolice
feces výměšky
feces výkaly
feces sedlina
feces kal
fecit vytvořit
feckless nezodpovědný
fecklessness zbytečnost
fecklessness neschopnost
feculent kalný
fecund produktivní
fecund plodný
fecundate zúrodnit
fecundate oplodnit
fecundation oplodnění
fecundity plodivost
fed federální agent
fed nakrmil
fed živený
fed krmený
fed agent FBI
fed feed/fed/fed
fed up znechucený
fed up otrávený
fed up naštvaný
fed-up být zhnusen
federal spolkový
federal federativní
federal federální
federal spolkový
Federal Bureau of Investigation americký federální vyšetřovací úřad
Federal Reserve Americká Centrální Banka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy