Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
feeders přítoky
feeders krmiči
feeding podávací
feeding stravování
feeding podávání
feeding plnící
feeding napájecí
feeding napájení
feeding krmení
feeding canal přívodní náhon
feeding level trofická úroveň
feedlot výkrmná ohrada
feeds krmí
feedstock surovina
feedstock energy neupotřebená energie
feedstock energy energie materiálu
feedstuffs krmiva
feel vycítit
feel vnímat
feel připadat si
feel mít pocit
feel hmat
feel zkusit
feel hmatat
feel feel/felt/felt
feel pocit
feel pociťovat
feel tušit
feel vytušit
feel cítit
feel cítit se
feel pocítit
feel ashamed stydět se
feel cheap připadat si jako mizera
feel cheap cítit se mizerně
feel for tápat
feel for hmatat
feel for mít soucit s
feel free cítit se svobodný
feel joy zaradovat se
feel like cítit se jako
feel out vypozorovat
feel out vysondovat
feel out vycítit
feel pleasure zaradovat se
feel shy stydět se
feel sorry (for) litovat (koho)
feel up ohmatávat
feeler tykadlo
feeling vzrušení
feeling cítící
feeling pohnutí
feeling citlivý
feeling porozumění
feeling cítění
feeling pocit
feeling cit
feelingly cituplně
feelings pocity
feelings city
feels cítí
Feeney Feeney
feet chodidla
feign předstírat
feign fingovat
feigned hraný
feint předstírat
feint klamat
feint finta
feistiness divokost
feisty rozpustilý
feisty vztahovačný
feisty čiperný
feisty svárlivý
Felder Felder

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy