Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
alsatian německý ovčák
Alsatians obyvatelé Alsaska
also rovněž
also taky
also též
also také
also i
also-ran neschopný člověk
altar oltář
altar boy ministrant
altarpiece oltářní obraz
altars oltáře
alter modifikovat
alter upravit
alter obměnit
alter pozměnit
alter změnit
alter proměňovat
alter proměnit
alter měnit
alter ego druhé já
alterable změnitelný
alterable pozměnitelný
alteration úprava
alteration změna
alteration přizpůsobení
alteration pozměnění
alteration adaptace
alterations změny
alterations úpravy
alterations obměny
alterative proměnlivý
altercate hádat se
altercate hašteřit se
altercation hádka
altered změněný
altered pozměněný
altered proměněný
altering upravování
altering pozměňování
altering měnění
alternate vystřídat
alternate střídavý
alternate alternovat
alternate angles protilehlé úhly
alternate days každý druhý den
alternate gain and loss střídavý zisk a ztráta
alternated alternovaný
alternately střídavě
alternating střídavý
alternating střídání
alternating current střídavý proud
alternation střídání
alternations změny
alternations alternace
alternative druhá
alternative alternativa
alternative střídavý
alternative výměnný
alternative alternativní
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative medicine alternativní medicína
alternatively alternativně
alternatives alternativy
alternator alternátor
alters mění
alters upravuje
Althaea druh rostliny
altho ačkoliv
although třebaže
although přestože
although sice
although i když
although ačkoliv
although ačkoli

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy