Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fend odrazit
fend for oneself starat se o sebe
fend off vyhnout se něčemu
fend off odrazit
fender nárazník
fender třmenový řemen
fender blatník
fending starání se o sebe
fenestration fenestrace
fenland bažinatý kraj
fennec malá liška s velkýma ušima
fennel fenykl
fenny bažinatý
fenny močálovitý
fens močály
fens bažiny
Fenton Fenton
fenugreek pískavice řecké seno
Fenwick Fenwick
feoff léno
feral nezkrotný
feral ponurý
Ferber Ferber
Ferdinand Ferdinand
Ferguson Ferguson
ferine brutální
ferine divoký
ferine krutý
ferment kvašení
ferment kvasnice
ferment fermentovat
fermentable zkvasitelný
fermentable kvasitelný
fermentation fermentace
fermentation kvašení
fermentation gas kalový plyn
fermented kvasil
fermented kvašený
fermenting kvašení
fermenting fermentace
fermion fermion
fern kapradí
fern kapradina
Fernando Fernando
Fernando Darwin
ferny kapradinový
ferocious zuřivý
ferocious divoký
ferociously divoce
ferociousness zuřivost
ferocity zuřivost
ferocity divokost
Ferreira Ferreira
Ferrer Ferrer
ferret čmuchal
ferret špicl
ferret špeh
ferret slídil
ferret fretka
ferrets stužky
ferrets fretky
ferrets čmuchal
ferric železnatý
ferric železitý
ferricyanide kyanoželezitan
ferries trajekty
Ferris wheel ruské kolo
ferrite ferit
ferrite železitan
ferro alloy feroslitina
ferroconcrete železobeton
ferrocyanide kyanoželeznatan
ferromagnetic feromagnetický
ferromagnetism feromagnetismus
ferrous železnatý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy