Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
festival festivalový
festival svátky
festival svátek
festival festival
festivals festivaly
festive slavnostní
festively slavnostně
festivities slavnost
festivities slavnosti
festivity oslava
festoon ozdobit
festoon věncoví
festoonery girlandy
feta slaný řecký tvaroh
fetal plodový
fetal fetální
fetch přivést
fetch přinést
fetch dopravit
fetch vynést
fetch donést
fetch donášet
fetch dojít (si) pro
fetch up skončit kde
fetch up dostat se kam
fetched přinesený
fetcher sluha
fetches přináší
fetching přitažlivý
fetching báječný
fete slavnost
feted byl oslavován
fetich fetiš
fetid páchnoucí
fetid smrdící
fetidness zápach
fetidness smrdutost
fetish fetiš
fetishism fetišismus
fetishism fetisismus
fetishist fetišista
fetishistic fetišistický
fetlock kotník např. koně
fetor zápach
fetor puch
fetter omezovat
fetter omezení
fetters pouta
fetters okovy
fettle vyspravit pec
fetus plod
fetuses plody
feud spor
feudal feudální
feudalism feudalismus
feudalism feudalizmus
feudalistic feudální
feudatory vazalský
feuilleton fejeton
fever zimnice
fever vzrušení
fever horečka
fever blister opar na rtu
fever pitch vrchol rozrušení
fevered horečnatý
feverish horečný
feverish horečnatý
feverishly vzrušeně
feverishly horečně
feverishness horečnost
feverishness horečnatost
feverous horečnatý
few málo
few and far between ojediněle
few people málokdo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy