Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fewer méně
fewest nejméně
fewness nepatrný počet
fey potrhlý
FFRD Flying F--- in a Rolling Donut (I don t give a....)
FFRDC Federally Funded Research and Development Center
FFS For F---s Sake
FFV vozidlo s flexibilním pohonem
FGD odsíření kouřových plynů
FHFHFH F--- Him
fiance budoucí ženich
fiancee snoubenka
fiasco fiasko
fiat nařízení
fiat money peníze s nuceným oběhem
fiat money nekryté bankovky
fib lhát
fiber základ
fiber vlákno
fiber podstata
fiber podrobnost
fiber jádro
fiber charakter
fiber vláknina
fiber optics optická vlákna
fiber-optic optická vlákna
fiberboard dřevovláknitá deska
fiberglass laminát
fiberglass skelná vata
fibers vlákna
fibre nitka
fibre jádro
fibre ráz
fibre složení
fibre vlákno
fibre tkanina
fibre-glass laminát
fibreglass skelná vata
fibreglass laminát
fibres vlákna
fibril žilka
fibril vlákénko
fibril nitka
fibril fibrila
fibrillate fibrilovat
fibrillated způsobovat fibraci
fibrillation fibrilace
fibrin fibrin
fibroblast fibroblast
fibroid fibroidní
fibromyositis fibromyozitida
fibrosis fibróza
fibrous vláknitý
fibula lýtková kost
fibula fibula
fibular lýtkový
fibular fibulární
FICCL Frankly
fiche mikrofiš
fichu fiší
fickle vrtošivý
fickleness přelétavost
fickleness nestálost
fictile hliněný
fictile hrnčířský
fictile poddajný
fictile tvárný
fiction beletrie
fictional fiktivní
fictionalization zbeletrizování
fictionalization beletrizace
fictionalize zbeletrizovat
fictions výmysly
fictions fikce
fictitious smyšlený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy