Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fictitious fiktivní
fictive smyšlený
fictive fiktivní
ficus fíkus
fiddle podfuk
fiddle fidlat
fiddle housle
fiddle hrát si
fiddle-faddle malichernost
fiddle-faddle maličkosti
fiddled fidlal
fiddled pohrával
fiddler podvodník
fiddler houslista
fiddlestick smyčec
fiddlestick maličkost
fiddling švindlování
fiddling malinkatý
fiddling bezvýznamný
fiddly nešikovný
Fidel Fidel
fidelity věrnost
fidget vrtět se
fidget neposeda
fidgetiness popudlivost
fidgetiness neklid
fidgetiness nepokoj
fidgety neposedný
fiducial výchozí
fiduciary důvěrník
fiduciary zmocněnec
fie fuj!
fief léno
fiefdom lenní panství
field lán
field hřiště
field polní
field obor
field oblast
field bojiště
field těleso
field role
field pole
field day přehlídka
field day velký den
field day manévry
field glass dalekohled
field glasses triedr
field glasses dalekohled
field hockey pozemní hokej
field magnet budící magnet
field marshal polní maršál
field test vyzkoušet v terénu
field test praktická zkouška
field test zkušební provoz
field test vyzkoušení v poli
field trip odborná exkurze
field trip exkurze
field-glasses dalekohled
field-glasses triedr
field-test vyzkoušet v terénu
fielder hráč v poli
fieldfare drozd kvíčala
fieldfare kvíčala
fielding hra v poli
fieldmouse hraboš polní
fields pole
fieldsman hráč v poli
fieldwork práce v terénu
fieldworker výzkumník v terénu
fiend zloduch
fiend ďábel
fiend satan
fiendish ďábelský
fiendish pekelný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy