Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fiendishly ďábelsky
fiends ďáblové
fierce prudký
fierce zuřivý
fierce razantní
fierce vášnivý
fierce lítý
fierce krutý
fierce intenzivní
fierce divoký
fierce nelítostný
fiercely divoce
fiercely prudce
fierceness divokost
fierceness prudkost
fierceness zuřivost
fiercer bouřlivější
fiercer zuřivější
fiercest nejzuřivější
fierily ohnivě
fierily horlivě
fiery žhoucí
fiery planoucí
fiery hořící
fiery hořlavý
fiery horlivý
fiery nadšený
fiery náruživý
fiery plamenný
fiery výbušný
fiery vznětlivý
fiery žhnoucí
fiery zapálený
fiery nezkrotný
fiery zanícený
fiery žhavý
fiery ohnivý
fiesta slavnost
fife pikola
FIFE 5
FIFO první dovnitř a první ven
FIFO - First in First Out první dovnitř- první ven
fifteen patnáct
fifteenth patnáctý
fifth pětina
fifth pátý
fifth column pátá kolona
fifth wheel páté kolo
fifth-generation pátá generace
fifthly za páté
fifties padesátá léta
fiftieth padesátina
fiftieth padesátý
fifty padesát
fifty padesátka
fifty-crown coin/note padesátikoruna
fifty-eight padesát osm
fifty-fifty napůl
fifty-fifty spravedlivě
fifty-fifty rovnoměrně
fifty-first padesátý první
fifty-five padesát pět
fifty-four padesát čtyři
fifty-fourth padesátý čtvrtý
fifty-one padesát jedna
fifty-second padesátý druhý
fifty-seven padesát sedm
fifty-six padesát šest
fifty-third padesátý třetí
fifty-three padesát tři
fifty-two padesát dva
fig fík
Figaro Figaro
fight potírat
fight fight/fought/fought

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy