Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fight bojovat
fight spor
fight back bránit se
fight down zdolat
fight down potlačit
fight off odehnat
fight off ubránit se
fight out vybojovat
fight tooth and nail bránit se zuby nehty
fight tooth and nail bojovat zuby nehty
fightback protiútok
fighter stíhačka
fighter stíhací letadlo
fighter zápasník
fighter bojovník
fighter (profesionální) boxer; rváč
fighter-bomber stíhací bombardovací letadlo
fighters bojovníci
fighting bojování
fights boje
FIGJAM F--- I m Good
figment smyšlenka
figment výmysl
figment výplod
figment výtvor
FIGMO F--- It
figs fíky
figural figurální
figurate figurativní
figuration zpodobení
figurative obrazný
figuratively obrazně
figure číslice
figure zjev
figure osobnost
figure osoba
figure odhadnout
figure obrazec
figure figurální
figure znak
figure očíslovat
figure údaj
figure zobrazit
figure znázornit
figure vzor
figure vyčíslit
figure útvar
figure tvar
figure schéma
figure představa
figure naznačit
figure figurovat
figure figura
figure cifra
figure přijít k závěru
figure domnívat se
figure usoudit
figure číslo
figure postava
figure obrázek
figure figurka
figure částka
figure of speech řečnický obrat
figure out vypočítat
figure out vyřešit
figure out pochopit
figure out vyčistit
figure out spočítat
figure skater krasobruslař
figure skating krasobruslení
figure up vykalkulovat
figure up spočítat
figured vzorovaný
figured pochopil
figurehead galionová figura

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy