Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
figurehead představitel bez výkoných pravomocí
figurehead loutka
figurehead hlavička
figurehead figurka
figures tvary
figures figury
figures číslice
figures čísla
figures částky
figurine figurína
figuring výpočet
figwort krtičník
FIIK F---ed If I Know!
FIIN F---ed If I kNow!
Fiji Fidži
FIL Father In Law
filament vlákno
filament nitka
filamentary vláknitý
filamentous vláknitý
filarial vlasovcovitý
filariasis filarióza
filbert lístka
filbert lístkový ořech
filch ukrást
file evidovat
file pilovat
File Soubor
File File
file spis
file šanon
file pilník
file pořadač
file desky
file away upilovat
file out odcházet
file under zařadit pod
filed zařazené
filed zaznamenané
filed zapsané
filed vyplnil
filename jméno souboru
filer správce firemních dokumentů
files spisy
files záznamy
files soubory
filesystem souborový systém
filial dceřiný
filiation určení otcovství
filiation původ
filibuster průtah
filibuster obstrukce
filibuster mařit jednání
filiform nitkovitý
filiform vláknitý
filigree křehká práce
filing zařazení
filing registrace
filing cabinet registratura
filing room podatelna
Filipino filipínský
Filipino Filipínec
Filippo Filippo
fill výplň
fill nalít
fill vyplnit
fill sytit
fill nasytit
fill obsazovat
fill obsadit
fill plnit
fill naplňovat
fill naplnit
fill in vyplnit
fill in vyplňovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy