Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fill in a form vyplnit formulář
fill in for zastoupit
fill in for zaskočit za
fill out ztloustnout
fill out vyplnit
fill out tloustnout
fill out zaoblovat se
fill out přibývat na váze
fill the bill vyhovovat
fill the gap zaplnit mezeru
fill tooth zaplombovat
fill tooth plombovat
fill up naplňovat
fill up naplnit
fill with food sytit
fill with food nasytit
filler výplň
filler plnidlo
fillet filé
filling plomba
filling náplň
filling station benzinová pumpa
filling station čerpací stanice
fillings náplně
fillip povzbuzení
Fillmore Fillmore
fills vyplňuje
filly klisnička
film blána
film fólie
film vrstvička
film tenký povlak
film tenká vrstva
film filmovat
film filmový
film film
film festival filmový festival
film over oslepnout
film-makers tvůrci filmů
filmed nafilmovaný
filminess průsvitnost
filminess zamlženost
filming filmování
filming natáčení
filmmaker producent
filmmaker režisér
filmmaker filmař
filmmakers tvůrci filmů
films filmy
filmy průsvitný
filter filtrovat
filter filtr
filter area filtrační plocha
filter bed filtrační náplň
filter discharge filtrační průtok
filter layer filtrační vrstva
filter layer expansion expanze filtrační náplně
filter load zatížení filtru
filter out odfiltrovat
filter paper filtrační papír
filter run filtrační cyklus
filter sludge capacity kalová kapacita filtru
filter washing rate intenzita praní filtru
filter-nozzle filtrační hlavice
filter-tipped s filtrem
filterable filtrovatelný
filtered filtrovaný
filtering filtrování
filtering sand filtrační písek
filters filtry
filters filtruje
filth špína
filth necudnost
filthier špinavější
filthiest nejšpinavější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy