Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
although
altimeter výškoměr
altitude výška
altitude nadmořská výška
altitudinal výškový
alto alt
altogether zcela
altogether vesměs
altogether úplně
altogether naprosto
altogether dohromady
Alton Alton
altruism altruismus
altruist altruista
altruistic nezištný
altruistic altruistický
altruistically obětavě
altruistically altruisticky
alula alula
alum kamenec
alumina oxid hlinitý
aluminium hliník
aluminize hliníkovat difuzí
aluminous hliníkový
aluminum hliník
aluminum aluminium
alumna absolventka
alumnae absolventky
alumni absolventi
alumnus absolvent
alveolar alveolární
alveolar alveolára (dásňová souhláska)
alveolus alveolus
alveolus sklípek plicní
always vždy
always vždycky
always stále
always pořád
Alyssa ženské křestní jméno
Alzheimer s disease Alzheimerova nemoc
Am americium
AM ráno
Amadeus Amadeus
amain spěšně
amain chvatně
amalgam amalgán
amalgam amalgám
amalgamate spojovat
amalgamate slučovat
amalgamate fúzovat
amalgamate amalgamovat
amalgamated sloučený
amalgamating slučující
amalgamation amalgamát
amalgamation amalgamace
amalgamation sloučení
amalgamation splynutí
amalgamation smíšení
amalgamator amalgamátor
amanuensis písař
amaranth laskavec
amaranth amarant
amaranthine purpurový
amaretto mandlový zákusek
Amarillo Amarillo
amaryllis amarylka
amaryllis druh rostliny
amass nakupit
amass nashromáždit
amass nahromadit
amass shromáždit
amassed nashromážděné
amassing shromažďování
amateur diletant
amateur ochotník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy