Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
filthily špinavě
filthiness zašpiněnost
filthiness špinavost
filthiness nepoctivost
filthiness nečestnost
filthy obscénní
filthy špinavý
filthy nečistý
filthy lucre špinavý zisk
filthy rich zazobaný
filtrable filtrovatelný
filtrate filtrát
filtrate filtrovat
filtration cezení
filtration filtrace
filtration rate filtrační rychlost
fin ploutev
finable rafinovatelný
finable vyčistitelný
finagle ošidit
finagle obalamutit
finagler podvodník
final závěrečný
final závěr
final výsledný
final rozhodující
final konečný
final koncový
final finální
final poslední
final definitivní
final finále
final poslední slovo
final digestion basin dohnívací nádrž
final product konečný produkt
final product finální produkt
final product konečný výrobek
final product finální výrobek
final sale doprodej
final straw poslední kapka
final user konečný uživatel
finale závěr
finale vyvrcholení
finale finále
finale vrchol
finalisation finalizace
finalise dokončit
finalised dokončený
finalist finalista
finalists finalisté
finality konečnost
finalization ukončení
finalize dokončit
finalized dokončil
finally definitivně
finally nakonec
finally konečně
finals finále
finance finance
finance financovat
finance company finanční společnost
finance company peněžní ústav
finance market finanční trh
financed financovaný
finances finance
financial peněžní
financial peněžní
financial finanční
financial aid finanční podpora
financial assets finanční aktiva
financial institution finanční ústav /instituce/
financial leasing finanční leasing
financial market finanční trh
financial markets finanční trhy
financial means finanční prostředky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy