Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
financial position peněžní situace
financial position finanční situace
financial report finanční zpráva
financial resources finanční zdroje
financial risk finanční riziko
financial statement finanční prohlášení
financial statement finanční výkaz
financial year účetní rok
financial year fiskální rok
financial year finanční rok
financially finančně
financier finančník
financing financování
finch pěnkava
find shledat
find sehnat
find objev
find nález
find zjistit
find vypátrat
find vyhledat
find objevit
find find/found/found
find stihnout
find nalézt
find nalézat
find najít
find nacházet
find hledej
find fault kritizovat
find fault vytýkat chyby
find one s bearings zorientovat se
find oneself octnout se
find oneself ocitnout se
find out zjišťovat
find out zjistit
find out about dovědět se o
findable zjistitelný
finder vyhledávač
finder nálezce
finder hledač
finders nálezci
finding nález
finding nalezení
finding poznatek
finding rozhodnutí
finding zjištění
finding hledání
findings nálezy
finds nalézá
fine ztenčit
fine znamenitý
fine zjemnit
fine výborně
fine vynikající
fine skvělý
fine skvěle
fine rozdrobit
fine rafinovat
fine pěkně
fine pročistit
fine ušlechtilý
fine poplatek
fine pokutovat
fine pěkný
fine hezký
fine pokuta
fine krásný
fine jemný
fine dobře
fine fajn
fine art výtvarné umění
fine arts krásná umění
fine arts krásné umění
fine earth jemnozem

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy