Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
finish zakončit
finish ukončit
finish skončit
finish končit
finish a set sbalit fidlátka
finish line cílová čára
finish off dorazit
finish off zabít
finish off dokončit
finish one s studies vystudovat
finish studies vystudovat
finish studying dostudovat
finish up dojíst
finished hotový
finished ukončený
finished skončil
finished dokončený
finished hotovo
finished product hotový výrobek
finisher finišer
finisher dokončovatel
finisher poslední úder
finishes skončí
finishes končí
finishes dokončuje
finishing dokončení
finishing school soukromá dívčí škola
finishing school škola pro dívky
finite omezený
finite konečný
finite field konečné těleso
finite state machine konečný automat
finitely omezeně
finitely konečně
finiteness konečnost
finitude konečnost
fink špicl
Finland Finland
Finland Finsko
Finley Finley
Finn Finský
Finn Fin
Finn Finn
finned žebrovaný
Finnegan Finnegan
Finnish finský
Finnish finština
finny žebrovitý
finny oploutvený
fins ploutve
fiord fjord
Fiorello Fiorello
Fiori Fiori
fir jedle
fire zapálit
fire vystřelit
fire vypálit
fire střílet
fire střelba
fire rozpálit
fire rozohnit
fire roznítit
fire podpálit
fire nadšení
fire lesk
fire topit
fire topení
fire požární
fire palba
fire ohniště
fire krb
fire požár
fire oheň
fire alarm požární alarm
fire away zahájit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy