Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fires střílí
fires požáry
fires pálí
fires ohně
fireside blízko krbu
Firestone Firestone
firewall firewall
firewall stěna proti ohni
firewall programová ochrana serveru
firewater kořalka
firewood palivové dříví
firework ohňostroj
fireworks ohňostroj
firing zážeh
firing zapalování
firing vypalování
firing topení
firing střílení
firing střelba
firing pálení
firing line první linie
firing line palebná linie
firing squad popravčí četa
firkin soudek
firkin čtvrtina barelu
firm ztvrdnout
firm zpevnit
firm zhutnit
firm tvrdnout
firm tuhnout
firm stabilní
firm neoblomný
firm nepoddajný
firm neústupný
firm nezlomný
firm odhodlaný
firm spolehlivý
firm tuhý
firm solidní
firm důkladný
firm pevně
firm podnik
firm pevný
firm firma
firm up sjednat
firm up dohodnout
firmament obloha
firmer pevnější
firmest nejpevnější
firmly silně
firmly pevně
firmly napevno
firmness pevnost
firms firmy
firmware mikroprogramové vybavení
first předně
first především
first napřed
first nejprve
first nejdříve
first poprvé
first první
first aid první pomoc
first and foremost v první řadě
first and foremost především
first and foremost na prvém místě
first base meta v baseballu
first class prvotřídní
first class prima
first differential první diferenciál
first edition první edice
first family vedoucí rodina
first floor první patro
first gear první rychlost
first half pololetí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy