Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
first hand z první ruky
first hand přímo
First In First out první dovnitř a první ven
first lieutenant nadporučík
first name křestní jméno
first night premiéra
first of all především
first of all jako první
first of all nejprve
first of all nejdříve
first off především
first off nejdříve
first off nejprve
first offender trestaný poprvé
first offender dosud netrestaný
first period první třetina
first school základní škola
first sergeant starší seržant
first strike týkající se prvního útoku
first strike první úder
first strike řádný
first time poprvé
First World War první světová válka
first-aid první pomoc
first-aid kit lékárnička
first-born prvorozený
first-class prvotřídní
first-class prima
first-generation první generace
first-hand první
first-rate vynikající
first-rate prvotřídní
first-rate prvořadý
first-strike týkající se prvního útoku
firstborn prvorozený
firsthand přímo
firsthand obdržený ze zdroje
firstly především
firstly nejdřív
firstly za prvé
firsts nejvyšší jakost
firsts koncentrát
firth ústí řeky
firth fjord
firth mořská zátoka
fisc fiskus
fiscal berní
fiscal fiskální
fiscal daňový
fiscal finanční
fiscal deficit fiskální deficit
fiscal drag fiskální brzda
fiscal instrument nástroje fiskální politiky
fiscal instruments nástroje fiskální politiky
fiscal policy fiskální politika
fiscal year fiskální rok
fiscal year daňový rok
fiscally fiskálně
fiscally daňově
fiscally neutral fiskálně neutrální
Fischbein Fischbein
Fischer Fischer
fish ryby
fish ryba
fish rybí
fish rybařit
fish ryba (človek narozený ve znamení Ryby)
fish bažant (nezkušený člověk)
fish feeding krmení ryb
fish fillet filé
fish pond rybník
fish restaurant rybárna
fish shop rybárna
fish stick rybí prst
fish zone rybí pásmo

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy