Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fish-hook rybářský háček
fish-hook udice
fish-pond management obhospodařování rybníků (chovných)
fishbowl akvárium
fishcake rybí karbanátek
FISHDO F--- It
fished opatřený příložkou
fisher rybář
fisheries oblasti rybolovu
fisherman rybář
fishermen rybáři
fishery rybolov
fishes ryby
fishes rybaří
fishhook udice
fishiness pochybnost
fishiness podezřelost
fishing rybolov
fishing rybářství
fishing rybaření
fishing boat rybářský člun
fishing ground rybářský revír
fishing line vlasec
fishing rod rybářský prut
fishing tackle rybářské náčiní
fishmonger prodavač ryb
fishnet síťovina
fishnet rybářská síť
fishpond rybník
fishpond fertilization hnojení rybníků
fishtail rybina
fishtail rybí ocas
fishtail brzdit směrovkou
fishtail napodobovat mrskající se pohyb (například The truck fishtailed on the icy road)
fishwife hubatá žena
fishy podezřelý
fishy pochybný
fishy rybí
Fisk Fisk
Fiske Fiske
fissile štěpný
fission štěpit
fission štěpení
fissionable štěpitelný
fissionable rozštěpitelný
fissure trhlina
fissure prasklina
fissured rozpukaný
fissured rozpraskaný
fissured popraskaný
fist pěst
FISTA Flying Infrared Signatures Technology Aircraft
fistfight pěstní souboj
fistful trocha
fistful hrst
fisticuff rána pěstí
fisticuffs pěstní souboj
fisting ruka v kundě
fists pěsti
fistula fistula
fistula kanálek
fit vyhovovat
fit způsobilý
fit vhodný
fit uzpůsobit
fit vestavět
fit přizpůsobit
fit přizpůsobení
fit připraven
fit odpovídat
fit padnout (o šatech)
fit proložení
fit fit/fit/fit
fit záchvat
fit sedět

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy