Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fix upravit
fix zařídit
fix ustanovit
fix určit
fix upřít
fix upírat
fix stanovit
fix the price stanovit cenu
fix up zorganizovat
fix up zařídit
fix up upravit
fixable opravitelný
fixate zafixovat
fixate upevnit
fixated zafixoval
fixated upevnil
fixation fixace
fixative ustalovač
fixed fixovaný
fixed neměnný
fixed nepohyblivý
fixed stabilní
fixed připevněný
fixed stálý
fixed upevněný
fixed upevnil
fixed ustálený
fixed nehybný
fixed pevný
fixed assets základní jmění
fixed assets fixní majetek
fixed assets fixní aktiva
fixed capital stálý kapitál
fixed capital investiční kapitál
fixed capital fixní kapitál
fixed capital fixní aktiva
fixed charge fixní poplatek
fixed cost stálé náklady
fixed exchange rate pevný (fixní) měnový kurz
fixed expenses fixní náklady
fixed income fixní příjem
fixed interest rate fixní úroková sazba
fixed rate fixní taxa
fixed rate fixní sazba
fixed rate loan půjčka s pevnou sazbou
fixed scale of charges fixní rozsah poplatků
fixed spot height ham
fixedly upřeně
fixedness strnulost
fixer šíbr
fixer seřizovač
fixer montér
fixes stanovuje
fixes opravuje
fixes fixuje
fixing zpevnění
fixing vyztužení
fixing upevnění
fixing stanovení
fixing fixování
fixing fixace
fixings příslušenství
fixity tuhost
fixity stálost
fixity pevnost
fixture úchyt
fixture příslušenství
fixture inventář
fixtures příslušenství
fixtures inventář
fizgig prskavka
fizgig koketa
fizgig práskač
fizz šumět
fizzing šumící

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy