Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
flare signální pochodeň
flare vzplanutí
flare zář
flare záře
flare up zuřit
flare up vzplanutí
flare up vzplanout
flare up rozzuřit se
flare up rozhořet se
flare-up vzplanutí
flared rozevlátý
flares světlice
flaring rozšiřující
flaring křiklavý
FLASER Forward Looking Infrared Laser Radar
flash blesknout
flash blesk
flash bulb bleskovka
flash card pomocná kartička
flash flood velká voda
flash flood povodeň
flash point klimax
flash point vyvrcholení
flash point teplota vznícení
flash point bod vznícení
flashback vzpomínka
flashback retrospektiva
flashbulb blesková žárovka
flashcard pomocná kartička
flashcard indexní štítek
flashed zasvítil
flashed blýskl
flashed blikl
flasher exhibicionista
flashes probleskuje
flashier okázalejší
flashiness blýskavost
flashing blikání
flashing spáry střechy
flashing mrkání
flashing mrknutí
flashlight svítilna
flashlight kapesní svítilna
flashlight blesk
flashlight baterka
flashpoint klimax
flashpoint kulminace
flashy okázalý
flashy třpytivý
flashy křiklavý
flashy blýskavý
flashy nevkusně okázalý
flask placatka
flask čutora
flask baňka
flask polní láhev
flasks placatky
flat rovina
flat hladký
flat plošina
flat zvětralý
flat byt
flat broke úplně na mizině
flat broke na dně
flat out rovnou
flat out bez obalu
flat out přímo
flat rate plochá taxa /sazba/
flat rate paušální sazba
flat-footed nemotorný
flat-footed mající ploché nohy
flat-iron žehlička
flatbed plochý
flatboat vor
flatcar valník

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy