Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
flavourous kořeněný
flavourous šťavnatý
flavourous vonný
flavours příchutě
flavoursome kořeněný
flavoursome aromatický
flavoursome šťavnatý
flavoursome chutný
flaw závada
flaw defekt
flaw nedostatek
flaw vada
flaw kaz
flaw trhlina
flawed vadný
flawed špatný
flawed kazový
flawed chybný
flawed defektní
flawless dokonalý
flawless bezvadný
flawless bezchybný
flawlessly bezvadně
flawlessly bezchybně
flawlessness dokonalost
flawlessness bezvadnost
flaws vady
flax len
flaxen plavé např. vlasy
flaxseed lněné semínko
flaxy lněný
flay stáhnout
FLC Federal Laboratory Consortium
flea blecha
flea market bleší trh
flea-bitten zablešený
flea-bitten poštípaný od blech
fleas blechy
fleck skvrna
flecked poskvrněný
fled utekl
fled uprchl
fled flee/fled/fled
fledge opeřit se
fledge opeření
fledged opeřený
fledged létavý
fledgeling ptáče
fledgeling nezkušený člověk
fledgeling mladé ptáče
fledgling nováček
flee flee/fled/fled
flee utíkat
flee utéct
flee utéci
flee uprchnout
fleece vlna
fleeced rounovaný
fleeced počesávaný
fleeciness huňatost
fleecy chundelatý
fleecy sky beránky
fleeing utíkající
fleeing útěk
flees uniká
fleet loďstvo
fleet konvoj
fleet kolona
fleet flotila
fleetest nejrychlejší
fleeting prchavý
fleeting pomíjivý
fleetingly prchavě
fleetingly pomíjivě
fleetness prchavost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy