Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
fleets letky
fleets flotily
Fleischman Fleischman
Fleisher Fleisher
Fleming Vlám
Fleming Fleming
Flemings Flemings
Flemish vlámština
Flemish vlámský
flesh maso
flesh lidstvo
flesh lidé
flesh tělo
flesh dužnina
flesh dužina
flesh out tloustnout
flesh out zakulacovat se
flesh-fly masařka
fleshiness vykrmenost
fleshiness tělesnost
fleshiness korpulence
fleshiness dužnatost
fleshless vyzáblý
fleshless vychrtlý
fleshless vyhublý
fleshless bezmasý
fleshliness pozemskost
fleshly tělesný
fleshly smrtelný
fleshly masitý
fleshpot luxusní podnik
fleshy tělnatý
fleshy masitý
fleshy korpulentní
fletcher šípař
Fletcher Fletcher
fleur-de-lis stylizovaný květ lil
fleur-de-lys lilie
flew létal
flew fly/flew/flown
flew letěl
flex ohýbat
flex šňůra
flexibility flexibilita
flexibility pružnost
flexible elastický
flexible ohebný
flexible poddajný
flexible pružný
flexible pružný
flexible flexibilní
flexible rate pohyblivá úroková sazba
flexibly pružně
flexile ohebný
flexile poddajný
flexile pružný
flexing protahování
flexing ohebnost
flexion ohyb
flexion flexe
flexion ohýbání
flexor ohybač
flexor flexor
flexor sval ohýbač
flexuous poddajný
flexuous přizpůsobivý
flexure zakřivení
flexure ohyb
flibbertigibbet repetilka
flibbertigibbet klepna
flick švihnutí
flick mihnutí
flick film
flicked švihl
flicked mihl

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy