Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
flicker třepot
flicker plápolat
flicker mihotání
flicker dohasínat
flicker blikot
flicker blikat
flicker záblesk
flicker blikavý šum
flickering blikání
flickers kmity
flickers hmity
flickers blikání
flickery poblikávající
flicking kmitání
flier letec
flier leták
flier pilot
flies letí
flies mouchy
flight letový
flight let
flight deck vzletová paluba
flight deck prostor pro posádku
flight departure odlet
flight path letový plán
flight recorder letový záznamník
flightiness těkavost
flightiness přelétavost
flightless bezkřídlý
flightless neschopný letu
flightpath cesta letadla
flights lety
flighty přelétavý
flighty nestálý
flimflam švindl
flimflam podvod
flimsier chatrnější
flimsiest nejchatrnější
flimsily tenoučce
flimsily chatrně
flimsiness chatrnost
flimsy tenký
flimsy nekvalitní
flimsy kopírák
flinch ucuknout
flinch couvnout
flinch ustoupit
fling mrštit
fling fling/flung/flung
fling out vymrštit
flint křesací kámen
flint flint
flint pazourek
flint glass flintové sklo
flintlock mušketa
flinty pazourkový
flinty pazourkovitý
flinty velmi tvrdý
flip salto
flip přemet
flip přepnout
flip obrátit
flip a page otočit stránku
flip off oklepat
flip one s lid vybouchnout smíchem
flip out rozzlobit se
flip over převrátit
flip over otočit
flip side protějšek
flip side pravý opak
flip-flop přemet vzad
flippable převrátitelný
flippancy uštěpačnost
flippancy neuctivost
flippancy prostořekost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy