Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
flippant prostořeký
flippant neuctivý
flippant drzý
flippantly neuctivě
flipped převrácený
flipped přepnutý
flipped obrácený
flipper ploutev
flipping obracející
flipping mizerný
flips převrací
flips přepíná
flips obrací
FLIR Forward Looking Infrared
flirt flirtovat
flirt koketuje
flirt koketovat
flirt flirt
flirt with koketovat s
flirt with flirtovat s
flirtation flirtování
flirtatious koketní
flirtatiously flirtovně
flirtatiousness koketnost
flirting flirtující
flirting flirtování
flit přelétat
flit poletovat
flitch bůček
flitting přemístění
FLK Funny Looking Kid
Flo Flo
float plavení
float plovoucí
float zaplavit
float vznášet se
float plovák
float plout
float plavit
float plavat
float fluktuovat
float oběh
floatation vzplavování
floatation flotační
floatation flotace
floated plul
floated plaval
floater plovák
floater plovoucí těleso
floating stěhovaný
floating plování
floating přechodný
floating nestálý
floating plovoucí
floating debt nezaložený dluh
floating exchange rate plovoucí (flexibilní) měnový kurz
floating sludge layer kalový strop
floating-point pohyblivá čárka
floatplane hydroplán
floats vznáší
floats plováky
floats plavidla
floaty vzdušný
floaty lehký
floccose vločkovitý
flocculant flokulant
flocculate koagulovat
flocculate vločkovat
flocculate vyvločkovat
flocculating agent flokulant
flocculation vločkování (vodárenství)
flocculation flokulace (vodárenství)
flocculation vločkování
flocculation flokulace
flocculation basin vločkovací nádrž

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy